Praeparatus Supervivet

Murphy - ett digitalt krishanteringssystem

Murphy Solution erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen.

Mjukvaran stöder kunder genom planering, övning, hantering av kriser & incidenter samt utvärdering.

Kontakta oss för mer information eller support: support@murphysolution.com